При осъществяване на производствения процес, основна цел в Успех Металкап ССБ ЕООД е контролът на качесвото на капачките. Той се осъществява на различни етапи:

  1. При постъпване на суровини и материали – покалаена ламарина, алуминиеви листи, лакове и пластизоли
  2. В процеса на производство – пълен контрол на геометрията на капачката и тест в автоклав при реални условия съгласно стандартите.
  3. При съхранение на готовата продукция – съгласно изискванията.

Във фирмата имаме изградена и работеща система за управление на качеството ISO 9001:2008.