ул.Вит1, 5800 Плевен

  тел.: 064 800558

  факс:064 801549

  e-mail:office@uspehcap.com

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

  София, България

  тел.: 02 8127050

  факс:02 8127049

  e-mail:ssb.sofia@abv.bg

  Букурещ, Румъния

  тел./факс:+40 21 6675276

  моб.:+40 740191952

  e-mail:ssb.sofia@abv.bg