Ние използваме съвременно високопроизводително технологично оборудване, включващо автоматизирани процеси и електронен контрол на:
  • Фигурно разкрояване на ламарината
  • Щанцоване
  • Оформяне геометрията на капачката
  • Полагане на уплътнителна паста
  • Отброяването им в опаковка

Партидата готова продукция се съхранява в условия, запазващи чистотата на продукта.    

Галерия производство