ул.Вит1, 5800 Плевен

тел.: 064 800558

факс:064 801549

e-mail:office@uspehcap.com

GPS координати: 43,420962 N 24,639298 E

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

София, България

тел.: 02 8127050

факс:02 8127049

e-mail:ssb.sofia@abv.bg

Букурещ, Румъния

тел./факс:+40 21 6675276

моб.:+40 740191952

e-mail:ssb.sofia@abv.bg